About cjcr

Manuscript Submission

AME Editing Service

Advertising

Contact us

Review Article

The benign mimickers of prostatic acinar adenocarcinoma
Yuqiao Xu, Yingmei Wang, Ru Zhou, Haiyang Li, Hong Cheng, Zhe Wang, Jing Zhang
The update of prostatic ductal adenocarcinoma
Tantan Liu, Yingmei Wang, Ru Zhou, Haiyang Li, Hong Cheng, Jing Zhang
PCA3 and TMPRSS2-ERG gene fusions as diagnostic biomarkers for prostate cancer
Zheng Yang, Lu Yu, Zhe Wang
Epigenomics of clear cell renal cell carcinoma: mechanisms and potential use in molecular pathology
Tianying Xing, Huiying He
The evolving Gleason grading system
Ni Chen, Qiao Zhou
The pathology of urinary bladder lesions with an inverted growth pattern
Aitao Guo, Aijun Liu, Xiaodong Teng
Intraductal carcinoma of prostate (IDC-P): from obscure to significant
Ni Chen, Qiao Zhou
The pathology of unusual subtypes of prostate cancer
Jing Li, Zhe Wang
Molecular genetics and immunohistochemistry characterization of uncommon and recently described renal cell carcinomas
Qiu Rao, Qiu-Yuan Xia, Liang Cheng, Xiao-Jun Zhou
Understanding the molecular pathogenesis and prognostics of bladder cancer: an overview
Ming Zhao, Xiang-Lei He, Xiao-Dong Teng
Molecular aspects of prostate cancer with neuroendocrine differentiation
Qi Li, Connie S. Zhang, Yifen Zhang

Original Article

Annual report on status of cancer in China, 2010
Wanqing Chen, Rongshou Zheng, Siwei Zhang, Ping Zhao, Hongmei Zeng, Xiaonong Zou, Jie He

Original Articles

Matrix metalloproteinase gene expressions might be oxidative stress targets in gastric cancer cell lines
Salih Gencer, Anil Cebeci, Meliha Burcu Irmak-Yazicioglu
Report of incidence and mortality in China cancer registries, 2009
Wanqing Chen, Rongshou Zheng, Siwei Zhang, Ping Zhao, Guanglin Li, Lingyou Wu, Jie He
Clinicopathological and prognostic differences between mucinous gastric carcinoma and signet-ring cell carcinoma
Zhaode Bu, Zhixue Zheng, Ziyu Li, Xiaojiang Wu, Lianhai Zhang, Aiwen Wu, Xianglong Zong, Jiafu Ji

Review Articles

microRNAs and ceRNAs: RNA networks in pathogenesis of cancer
Xiangqian Su, Jiadi Xing, Zaozao Wang, Lei Chen, Ming Cui, Beihai Jiang
Argonaute protein as a linker to command center of physiological processes
Kaifa Wei, Lingjuan Wu, Yanhui Chen, Yina Lin, Yanmei Wang, Xiaoyao Liu, Daoxin Xie

Surgical Techniques

Total laparoscopic-assisted radical gastrectomy (D2+) with jejunal Roux-en-Y reconstruction
Weidong Zang, Wenju Liu, Cheng Wei, Shifu Liu, Guodong Zhao

Original Article

WWOX suppresses KLF5 expression and breast cancer cell growth
Fei Ge, Wenlin Chen, Runxiang Yang, Zhongmei Zhou, Nanshan Chang, Ceshi Chen, Tianning Zou, Rong Liu, Jing Tan, Guosheng Ren
Deletion and down-regulation of SMAD4 gene in colorectal cancers in a Chinese population
Yanling Ma, Fei Yan, Li Li, Li Liu, Jianhai Sun
Familial nasopharyngeal carcinomas possess distinguished clinical characteristics in southern China
Su-Mei Cao, Sui-Hong Chen, Chao-Nan Qian, Qing Liu, Yun-Fei Xia
Inhibition of PI3K/Akt/mTOR signaling pathway enhances the sensitivity of the SKOV3/DDP ovarian cancer cell line to cisplatin in vitro
Yunlang Cai, Xiaoqiang Tan, Jun Liu, Yang Shen, Di Wu, Mulan Ren, Peilin Huang, Dandan Yu
Experimental study on enhancement of the metastatic potential of portal vein tumor thrombus-originated hepatocellular carcinoma cells using portal vein serum
Yufu Tang, Hongming Yu, Long Zhang, Kang Wang, Weixing Guo, Jie Shi, Shupeng Liu, Mengchao Wu, Hongyang Wang, Shuqun Cheng
Clinical significance of stanniocalcin expression in tissue and serum of gastric cancer patients
Zheng Fang, Zhiqiang Tian, Kunlun Luo, Haizhu Song, Jun Yi
Aberrant DNA methyltransferase 1 expression in clear cell renal cell carcinoma development and progression
Ming Li, Ying Wang, Yongsheng Song, Renge Bu, Bo Yin, Xiang Fei, Qizhen Guo, Bin Wu
Role of the texture features of images in the diagnosis of solitary pulmonary nodules in different sizes
Qian Zhao, Chang-Zheng Shi, Liang-Ping Luo

Case Report

Comprehensive treatment of a functional pancreatic neuroendocrine tumor with multifocal liver metastases
Wei Wang, Sharvesh Raj Seeruttun, Cheng Fang, Zhiwei Zhou

Review Article

Alpha-2-macroglobulin as a radioprotective agent: a review
Xueying Chen, Xiangbo Kong, Zhaoqiang Zhang, Wei Chen, Jieyu Chen, Huanyang Li, Wanting Cao, Yaping Ge, Silian Fang
Targets and molecular mechanisms of triptolide in cancer therapy
Cuicui Meng, Hongcheng Zhu, Hongmei Song, Zhongming Wang, Guanhong Huang, Defan Li, Zhaoming Ma, Jianhua Ma, Qin Qin, Xinchen Sun, Jianxin Ma
Function of PCA3 in prostate tissue and clinical research progress on developing a PCA3 score
Yue Wang, Xiao-Jun Liu, Xu-Dong Yao

Below are the latest Chinese Journal of Cancer Research articles published online ahead of print publication.